59059d55f5-KThoriz


Doelstellingen van de vereniging

De wetenschappelijke en culturele bevordering van het religieuze en culturele erfgoed van de kathedraal van Doornik is het hoofddoel van de vereniging van « Vrienden van de Kathedraal van Doornik » opgericht in 2000.

Het opmerkelijke gebouw staat op de Werelderfgoedlijst. Een van de doorslaggevende redenen voor deze erkenning, is de kwaliteit van het onroerend en roerend nalatenschap dat bewaard is gebleven, dit in tegenstelling tot andere religieuze gebouwen van dezelfde omvang. De kerkschat omvat natuurlijk het belangrijkste element.

In dit opzicht is de eerste bekommernis van de vereniging de opwaardering van de kathedraal en haar cultureel erfgoed.

Met de ingezamelde financiële middelen hebben de Vrienden tot doel, in overeenstemming met de kerkfabriek, bij te dragen tot het behoud, de restauratie en de hernieuwing van de kunstwerken die tot de kathedraal behoren en die eraan zijn toevertrouwd. De vereniging neemt het ook op zich om steun te verlenen of zelf voorstellingen in te richten die de kennis van de geschiedenis van de kathedraal en de uitstraling van haar erfgoed bevorderen.

Taken die reeds verwezenlijkt werden zijn o.m. de restauratie van Notre-Dame la Brune, een standbeeld uit de zestiende eeuw en van een wandtapijt uit de zeventiende eeuw genaamd Saint-Feuillien. De Vrienden verleenden ook hun medewerking voor een zegel op het schrijn van O. L. Vrouw en hielden een tentoonstelling met als onderwerp ‘beeltenissen’ van de kathedraal. Andere initiatieven zijn de komende maanden gepland o.a. tentoonstellingen en publicaties.

De vereniging is nu lid van FASAC, Federatie van Genootschappen en Verenigingen van Vrienden van Kathedralen, wat een internationale dimensie toevoegt aan onze instelling door de naam Doornik te verbinden aan die van de leden als Amiens, Bayeux, Bordeaux, Boulogne, Bourges, Châlons-en-Champagne, Chartres, Lille, Luçon, Lyon, Meaux, Metz, Nantes, Orléans, Périgeux, Reims, Rodez, Sees, Strasbourg, Toul, Vaison-la-Romaine en Vannes.

FASAC – details . . .

Samenstelling van de Raad van Bestuur

  • Daniel Delécaut
  • Patrick Depraetere
  • Michel Dumortier
  • Catherine Guisset-Lemoine
  • Jean-Luc Hachez
  • Christel Henry (présidente)
  • Michel-Amand Jacques
  • Pierre-Louis Navez (chanoine)
  • Florence Renson
  • Francis Vandeputte