59059d55f5-KThoriz


Doelstellingen van de Vereniging

De wetenschappelijke en culturele bevordering van het religieuze en culturele erfgoed van de kathedraal van Doornik is het hoofddoel van de vereniging der « Vrienden van de Kathedraal van Doornik » opgericht in 2000.

Het opmerkelijke gebouw staat op de Werelderfgoedlijst. Een van de doorslaggevende redenen voor deze erkenning, is de kwaliteit van het onroerend en roerend erfgoed dat bewaard is gebleven, dit in tegenstelling tot andere religieuze gebouwen van dezelfde omvang. De kerkschat vertegenwoordigt er stellig het belangrijkste element van.

In dit opzicht is de opwaardering van de kathedraal en haar cultureel erfgoed de eerste bekommenis van de vereniging.

Met de ingezamelde financiële middelen, en in overeenstemming met de kerkfabriek, hebben de Vrienden tot doel bij te dragen tot het behoud, de restauratie en de herwaardering van de kunstwerken die tot de kathedraal behoren en die haar zijn toevertrouwd.

Onder de taken die reeds verwezenlijkt zijn vermeldt men b.v. de restauratie van Notre-Dame la Brune, een beeld uit de 16de eeuw en van een wandtapijt uit de 17de eeuw genaamd ‘… de Saint-Feuillien’. De Vrienden hebben ook hun medewerking verleend voor de uitgifte van een postzegel van het schrijn van O. L. Vrouw en een tentoonstelling gehouden met als thema de ‘beroemde figuren’ van de kathedraal. Andere initiatieven zijn voor de komende maanden gepland o.a. tentoonstellingen en publicaties.

De vereniging is nu lid van FASAC, Federatie van Genootschappen en Verenigingen van Vrienden van Kathedralen van Frankrijk, wat een internationale dimensie toevoegt aan onze instelling door de naam Doornik te verbinden aan die van leden als Amiens, Bayeux, Bordeaux, Boulogne, Bourges, Châlons-en-Champagne, Chartres, Lille, Lisieux, Luçon, Lyon, Meaux, Metz, Nantes, Orléans, Périgeux, Reims, Rodez, Sees, Strasbourg, Toul, Vaison-la-Romaine en Vannes.

FASAC – details . . .

Samenstelling van de Raad van Beheer

 • Daniel Delécaut
 • Patrick Depraetere
 • Michel Dumortier
 • Catherine Guisset-Lemoine
 • Jean-Luc Hachez
 • Christel Henry (présidente)
 • Michel-Amand Jacques
 • Pierre-Louis Navez (chanoine)
 • Florence Renson
 • Francis Vande Putte
 • Marie Vercauteren